Cara Melaksanakan Sholat Taubat dan Doa Taubat

Sabtu, Maret 12th, 2016 - Sholat

Cara Melaksanakan Sholat Taubat dan Doa Taubat –  Sholat taubat adalah sebuah sholat sunnah yang terdiri dari dua rekaat, yang dpat dilaksanakan atau dilakukan oleh seorang muslim untuk memohon ampun kepada Allah atas segala perbuatan dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Yang dalam hal ini yang dimaksud dengan perbuatan dosa bukan hanya didasari oleh karena melanggar hal-hal yang diharamkan akan tetapi ditujukan untuk memohon ampun karena telah melanggar hal-hal yang makruh menurut hukum di dalam Islam.

Setelah melakukan sholat taubat sangat baik jika anda membaca doa taubat, doa tahlil dan doa memohon rezeki.

Berdasar atas hadist Rosulullah dan pendapat – pendapat dari mdzab fiqih Islam (Syafi’I, Maliki, Hanafi dan Hambali) sholat Taubat atau yang disebut dengan sholat Istighfar ini  termasuk sebuah amalan sunnah.

Dijelaskan dalam sebuah hadist riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad : “  Tidaklah seorang hamba berbuat dosa, lalu ia besuci dengan baik, lalu berdiri shalat dua rekaat, kemudian memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuni dosanya “

Dari sebuah hadits di atas maka jelaslah bahwa sholat Taubat meskipun merupakan sebuah sholat sunnah, akan tetapi  sesungguhnya sholat ini memilki peran yang begitu penting bagi seorang musllim yang ingin memohon ampun kepada Allah, agar dilebur semua dosa yang telah dilakukannya.

Seseorang dapat melaksanakan sholat taubat  harus memenuhi beberapa perkara, yang diantaranya adalah :

  1. Mushali, yang artinya sesorang akan dianggap syah sholat Taubat yang dilakukan apabila dia terlepas dari hadast besar dan hadats kecil. Apabila masih memilki hadats besar tentu harus melakukan mandi junub sedang masih dalam kondisi mempunyai hadats kecil tentu harus melakuakn wudhu seperti halnya pada saat mau melakukan sholat wajib.
  2. Dilakukan secara sendirian, hal ini dikarenakan sholat taubat merupakan sebuah sholat sunnah yang tidak bisa dijalankan secara berjamaah.
  3. Setelah sholat sunnah Taubat hendaknya memprbanyak bacaan Istighfar.

 

CARA MELAKSANAKAN SHOLAT TAUBAT

  1. Membaca niat doa taubat:  “ Usholli sunnatat tuabatii rok ‘ataini lillaahi ta’alaa (Saya berniat sholat Taubat dua reka’at karena Allah Ta’ala)
  2. Pada rekaat pertama membaca Surah Al Fatiha dan Surah Al Kafirun sedang pada rekaat kedua membaca Suarah Al Fatihah dan Surah Al Ikhlas
  3. Setalh salam membaca Istighfar sebanyak 100 kali (Astaghfirullahal ‘adhiim 100x)
  4. Setelah beristighfar 100 kali membaca doa :

“  Allahumma innii astahgfiruka minkulli dzambin tubtu ilaika minhu tsumma ‘ud tufiih, wastaghfiruka min kulli maa wa’ad tuka bihii minnafsii tsumma lam uufii lakabiih, wastaghfiruka minkulli ‘amalin arod tubuhii wajhakal kariim fakhoo lathohuu ghoiruka, wastaghfiruka minkulli ni’matin an’amtabihaa ‘alayya fasta’antubihaa ‘alaa ma’siatika, wastaghfiruka yaa ‘aalimalghibi wasysysahaadati minkulli dzammbin ataituhuu fii dhiya innahaari wasawaa dillaili fii mala’I wakhola’I wasirriwwa’alaa niyatiyyaa haliim, washolallaahu ‘alaa syaiyyidinaa Muhammad, wa ‘alaa aalihii washohbihii wasallam, walhamdulillaahi robbil ‘aalamiin “

artinya: ( Ya Allah, akau memohon ampun kepadaMu dari semua dosa yang telah aku pintakan tobatnya kepadaMu tetapi aku aku mengulangi kembali melakukannya, dan aku memohon ampun kepadaMu dari semua janji yang telah kuikrarkan kepadaMu tetapi tidak aku tepati, dan aku memohon ampun kepadaMu dari semua amal yang semula aku peruntukkan bagiMu Yang Mulia tetapi lalu dicampuri oleh selainMu, dan aku memohon ampun kepadaMu dari semua nikmat yang telah Engkau curahkan kepadaku lalu aku pergunakan untuk berdurhaka kepadaMu, dan aku memohon ampun kepadaMu Ya Allah Yang Maha Mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata dari semua dosa yang telah aku perbuat di siang hari ataupun di kegelapan malam, di tempat ramai atau di tempat sunyi, secara tersembunyi atau terang-terangan, wahai Dzat Yang Maha Penyantun. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam )

Semoga doa taubat dan cara melaksanakan sholat taubat ini berguna.

Cara Melaksanakan Sholat Taubat dan Doa Taubat | admin | 4.5
Leave a Reply