Doa Ayat Kursi dan Keistimewaan آية الكرسى

Jumat, Maret 17th, 2017 - Kumpulan Doa

Berikut bacaan doa ayat kursi beserta keistimewaan ayat kursi yang merupakan ayat ke-255 surah Al-Baqarah yang isinya tentang keesaan Allah. Dan juga akan keagunganNya serta kekuasaanNya yang mutlak atas segala sesuatu di bumi dan dilangit bahwa Ia tidak kesulitan sedikitpun dalam memeliharanya.

Sebenarnya sangat mudah dalam menghafal bacaan ini, siapkan kertas lalu tulis ulang dan luangkan waktu untuk membacanya, atau usahakan membaca 3 kali sehari. InsyaAllah anda akan cepat hafal dengan ayat tersebut. Tehnik ini bisa anda implementasikan ke semua ayat-ayat suci Alquran lainnya.

 

Bacaan Ayat Kursi

Bacaan Doa Ayat Kursi Dan Keistimewaan Ayat Kursi

Bacaan Doa Ayat Kursi Dan Keistimewaan Ayat Kursi

Bacaan Ayat Kursi

Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum, laa ta-khudzuhuu sinatuw walaa
nauum, lahuu maa fissamaawaati wamaa fil ardhi, man dzalladzii yasyfa’u
‘indahuu illaa bi idznih, ya’lamu maa baina aydiihim wamaa khalfahum, walaa yuhiithuuna bisyai-inm min ‘ilmihii ilaa bimaa syaa, wasi’a kursiyyuhus
samaawaati wal ardhi, walaa ya-uuduhuu hifzhuhumaa, wahuwal ‘aliyyul azhiim.

Arti Ayat Kursi

Allah, tidak ada yang benar disembah hanya Dia yang Hidup dan Maha Kaya, tidak pernah ditimpa mengantuk dan tidak pernah tidor, bagin Nya sesuatu yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yag boleh memberi syafaat kecuali denga izinNya. Ia maha mengetahui segala apa yang terjadi di hadapan mereka dan dibelakang mereka. Tidaklah mereka meliputi ilmunya sedikit juga kecuali yang dikehendakiNya. Lebih luas kerusinya dari langit dan bumi. Tidak susah bagiNya memelihara keduanya. Ia maha Tinggi dan maha Besar.

 

Ayat kursi disebut bacaan ayat yang agung dan inilah yang disebut ayat kursi. Makna ayat ini mengandung suatu hal yang sangat agung. Dan terdapat sebuah hadits shahih dari Rasulullah, yang menyebutkan bahwa ayat tersebut adalah ayat yang paling utama di dalam kitab Allah (al-Qur’an).

 

Keistimewaan Doa Ayat Kursi

 • Sesiapa yang membaca doa ayat Kursi dengan istikamah setiap kali selesai sembahyang fardhu, setiap pagi dan petang, setiap kali masuk kerumah atau kepasar, setiap kali masuk ke tempat tidur dan musafir, insyaallah akan diamankan dari godaan syaitan dan kejahatan raja-raja (pemerintah) yang kejam, diselamatkan dari kejahatan manusia dan kejahatan binatang yang memudharatkan. Terpelihara dirinya dann keluarganya, anak-anak nya, hartanya, rumahnya dari kecurian, kebakaran dan kekaraman.
 • Terdapat keterangan dalam kitab Assarul Mufidah, barang siapa yang mengamalkan membaca ayat kursi, setiap kali membaca sebanyak 18 kali, inyaallah ia akan hidup berjiwa tauhid, dibukakan dada dengan berbagai hikmat, dimudahkan rezekinya, dinaikkan martabatnya, diberikan kepadanya pengaruh sehingga orang selalu segan kepadanya, diperlihara dari segala bencana dengan izin Allah s.w.t.
 • Salah seorang ulama Hindi mendengar dari salah seorang guru besarnya dari Abi Lababah r.a, membaca doa ayat Kursi sebanyak anggota sujud (7 kali) setiap hari ada benteng pertahanan Rasulallah s.a.w.
 • Syeikh Abul ‘Abas alBunni menerangkan: “Sesiapa membaca ayat Kursi sebanyak hitungan kata-katanya (50 kali), di tiupkan pada air hujan kemudian diminumnya, maka inysyaAllah tuhan mencerdaskan akalnya dan memudahkan faham pada pelajaran yang dipelajari.
 • Sesiapa yang membaca ayat Kursi selepas sembahyang fardhu, Tuhan akan mengampunkan dosanya. Sesiapa yang membacanya ketika hendak tidur, terpelihara dari gangguan syaitan, dan sesiapa yang membacanya ketika ia marah, maka akan hilang rasa marahnya.
 • Syeikh alBuni menerangkan: Sesiapa yang membaca ayat Kursi sebanyak hitungan hurufnya (170 huruf), maka insyaallah, Tuhan akan memberi pertolongan dalam segala hal dan menunaikan segala hajatnya, dam melapangkan fikiranyan, diluluskan rezekinya, dihilangkan kedukaannya dan diberikan apa yang dituntutnya.
 • Barang siapa membaca ayat Kursi ketika hendak tidur, maka Tuhan mewakilkan dua malaikat yang menjaga selama tidurnya sampai pagi.
 • Abdurahman bin Auf menerangkan bahawa, ia apabila masuk kerumahnya dibaca doa ayat Kursi pada empat penjuru rumahnya dan mengharapkan dengan itu menjadi penjaga dan pelindung syaitan.
 • Syeikh Buni menerangkan: sesiapa yang takut terhadap serangan musuh hendaklah ia membuat garis lingkaran denga nisyarat nafas sambil membaca ayat Kuris. Kemudian ia masuk bersama jamaahnya kedalam garis lingkaran tersebut menghadap kearah musuh, sambil membaca ayat Kursi sebayak 50 kali, atau sebanayk 170 kali, insyaallah musuh tidak akan melihatnya dan tidak akan memudharatkannya.
 • Syeikul Kabir Muhyiddin Ibnul Arabi menerangkan bahawa; sesiapa yang membaca ayat Kursi sebayak 1000 kali dalam sehari semalam selama 40 hari, maka demi Allah, demi Rasul, demi alQuran yang mulia, Tuhan akan membukakan baginya pandangan rohani, dihasilkan yang dimaksud dan diberi pengaruh kepada manusia. (dari kitab Khawasul Qur’an)
 • Dan masih banyak lagi keistimaan ayat kursi ini bagi yang sering membacanya tanpa di sangka dan tanpa di nyana.

Untuk itu hafalkanlah doa ayat kursi di atas sebagai amalan-amalan di waktu senggang anda dengan membacanya setiap saat.

Doa Ayat Kursi dan Keistimewaan آية الكرسى | admin | 4.5
Leave a Reply